Kawasaki Frontale

Fundação
1954
Telefone
+81 57-000-565
Sede
133-1 Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa
País
Treinador
Toru Oniki 
Competições
Kawasaki Frontale 2018 - I
2018 I
Kawasaki Frontale 2018 - II
2018 II

Jogadores em Destaque

Ver todos os Jogadores